Financial Sector

Financial sector คืออะไร เเละมีความสำคัญอย่างไรกับระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ

 

ภายในประเทศทุกประเทศย่อมมี การบริหาร การจัดการเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจภายในประเทศไม่เหมือนกัน เเต่สิ่งที่ทุกประเทศย่อมต้องมีคือภาคของการเงิน (Financial Sector) เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญเเละจะพัฒนาระบบเศรษฐกิจภายในประเทศได้ ซึ่งภาคส่วนทางการเงินก็สามารถเเบ่งเเยกย่อยออกไปได้อีกหลายอย่างเช่น ธนาคารต่างๆภายในประเทศ บริษัทหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การจัดการการเงินส่วนบุคคล(PMF) การลงทุนหรือหุ้นเป็นต้น

ส่วนสำคัญของบทความ

 • Financial sector คืออะไร?
 • ความสำคัญของ Financial sector
 • อัตราดอกเบี้ยมีความสำคัญอย่างไร
 • ตัวอย่างของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ Financial sector
 • PMF คืออะไร
 • บริษัทที่สำคัญ สรุปบทความ

ภาคการเงินคืออะไร (What is the Financial sector) 

 ภาคการเงิน (Financial sector)คืออีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากในการจะพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้า เพราะว่าหากมีภาคการเงินที่เเข็งเเรง ก็จะหมายถึงระบบเศรษฐกิจในประเทศยังคงเเข็งเเรงด้วย เเต่ถ้าหากภาคการเงินอ่อนเเอก็เปรียบเสมือนเศรษฐกิจที่กำลังอ่อนเเอด้วยนั่นเอง โดยที่จะประกอบไปด้วย บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การลงทุน รวมไปถึงภาคอุตสาหกรรมมากมาย เช่น ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ซึ่งจะมีหน้าที่ให้บริการ (commercial customer) หรือลูกค้ากลุ่มย่อยๆ ( retail customer) 

 

ความสำคัญ 

 อย่างที่กล่าวไปข้างต้น Financial sector ถือเป็นอีกส่วนที่สำคัญที่สุดอีกอย่างของประเทศเลยก็ว่าได้ เพราะด้วยมีองค์ประกอบต่างๆ ที่สำคัญที่จะพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ไม่ได้มีเเค่ บริษัทหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเท่านั้น ยังมีเกี่ยวกับ การประกันภัย (insaurance) นายหน้า( Broker) เเละระบบอุตสาหกรรมด้วย (industrial system) ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นบริการ(Service)ให้กับบุคคลที่ต้องการทำธุรกรรมทางการเงิน หรือการจำนอง ต่างๆรวมถึงหุ้น เเละ กองทุนด้วย ซึ่งถ้ายิ่งอัตราดอกเบี้ยลดลงมากเท่าก็จะส่งผลให้มีผู้เข้ามาลงทุนมากขึ้นๆ เเละทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศถูกขับเคลื่อน เเละ เติบโตมากยิ่งขึ้น เพราะถือเป็นการเปิดโอกาศให้กับนักลงทุนหน้าใหม่มากมาย ได้เข้ามามีส่วนร่วม

 

อัตราดอกเบี้ยมีความสำคัญอย่างไร

อัตราดอกเบี้ยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญ เเละเป็นอีกตัวเเปรที่ส่งผลต่อรายได้ด้วย เช่น

 

 • หากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงเกินไปอาจก่อให้เกิดผลเสียได้เช่น การทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจำนองก็จะลดลงไปด้วย 
 • เเต่หากเพิ่มขึ้นในระดับกลาง ก็จะส่งผลดีให้บริษัทได้รายได้ได้มากขึ้น จากเครดิตที่ออกให้เเก่ลูกค้า

 

ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ Financial sector

 

 Personal managemaet Finacial (PMF) : ถือเป็นกลุ่มย่อยของ ภาคการเงิน เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยในเรื่องของการบริหาร จัดการเงิน ก็จะมี 5 สิ่งหลักที่ต้องมีคือ 

 รายรับ ( income) — เมื่อมีรายรับเข้ามาก็จะทำให้เรายิ่งต้องมีการจัดสรรปันส่วนให้พอดี ไม่ใช้มากจนเกินไป จนอาจเกิดการขาดเเคลนเงิน รายรับเกิดจากการงานต่างๆ ที่เราทำไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจส่วนตัว พนักบริษัท รับจ้างเป็นต้น

รายจ่าย (spending) — ปัจจุบัน หลายครัวเรือนพบปัญหารายจ่ายมากกว่ารายรับ จึงทำให้เกิดปัญหาการขาดเเคลนเงิน ส่งผลให้เกิดการกู้ยืม ด้วยค่าครองชีพ ในเเต่ละที่เเตกต่างกัน ทำให้รายจ่ายของคนในเเต่ละภูมิภาคไม่เหมือนกันด้วย 

เงินที่ออม — เป็นการจัดสรรเงินทีมีอยู่อย่างคุ้มค่า เพื่อใช้ในช่วงที่จำเป็นจริงๆ ยกตัวอย่างในกรณีที่รายจ่ายมากกว่ารายรับ เงินออมก็สามารถใช้เงินในส่วนนี้มาช่วยได้

การลงทุน — เป็นการใช้ทรัพย์สินของตนที่คาดหวังกำไร เช่น หุ้น ของสะสม กองทุน 

การประกันภัย — เป็นการซื้อเพื่อใช้ในการคุ้มครองอุบัติเหตุ หรือ สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจในอนาคต

 

 ที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า 

ภาคการเงินนั้นมีอิทธิพลมากๆที่จะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจเจริญก้าวหน้าเเละเติบโต ดังนั้นจึงอยากให้ทุกคนได้รู้จักเกี่ยวกับบริษัทที่สำคัญๆ ด้วยยกตัวอย่างเช่น

 เครือบริษัทกลุ่ม Jaymart group  เป็นเครือที่รวบรวมหลากหลายอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นบริษัทประกันภัย หรือ network เป็นอีกหนึ่ง group ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้อย่างดี

 

หรือไม่ว่าจะเป็นในเครือของ SET ตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทย  ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอีกบริษัทหนึ่ง โดยเป็นอีกหนึ่งเเหล่งระดุมเงินทุนที่สำคัญ เเละสนับสนุน ทางด้านอุตสาหรรมต่างๆของประเทศอีกด้วย

 

สรุปเเล้วว่า ภาคการเงินนั้นถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในประเทศ โดยครอบคลุมถึงบริษัททางด้านอุตสาหกรรม หุ้น การลงทุน บริษัททางด้านการเงินต่างๆมากมาย ที่เราหลายคนรู้จัก หรือเคยได้ยิน ยิ่งในประเทศใดมีภาคการเงินที่เเข็งเเกร่งมากเท่าไหร่ ก็จะทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศนั้นๆ เเข็งเเกร่งตามไปด้วย หรือหากประเทศใดที่ภาคการเงินอ่อนเเอ ก็จะส่งผลให้ภาคเศรษฐกิจอ่อนเเอไปด้วย นั่นเอง

 

เเหล่งข้อมูลอ้างอิงจาก https://www.investopedia.com/ask/answers/030315/what-financial-services-sector.asp 

เเละ https://www.finnomena.com/finspace/5-things-personal-finance/

1 Comment

 1. Hi, this is a comment.
  To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
  Commenter avatars come from Gravatar.

Comments are closed